VALIKKO

Palvelut

Ammattitaidolla

 • Yksilöpsykoterapia, Valviran ja Kelan oikeudet
 • Tietoisuustaidot osana psykoterapiaa

Beck Diet Solution – valmennus

Lääketieteen tohtori Judith Beckin kehittämä ohjelma, joka perustuu kognitiivisen psykologian ja psykoterapian menetelmiin. Ohjelmassa keskitytään syömiseen liittyvien ajatusten ja ajattelutapojen tunnistamiseen ja muuttamiseen toimivammiksi. Ohjelma sisältää päivittäisiä harjoituksia ja tehtäviä.

Ohjelman avulla opetellaan:

 • Ajattelemaan uudella tavalla
 • Muuttamaan syömiskäyttäytymistä pysyvästi
 • Hallitsemaan omia syömiseen liittyviä mielihaluja
 • Luopumaan haitallisista mielihaluista
 • Toimimaan oikein syömiseen houkuttelevissa tilanteissa
 • Kieltäytymään ruoasta, joka ei kuulu omaan dieettiin
 • Tarvittaessa lisäämään liikuntaa
 • Pudottamaan ja hallitsemaan painoa

 

Beardsleen perheinterventio

Perheinterventio on työskentelyä lapsiperheessä, silloin kun perheen arjessa tapahtuu muutoksia vanhemman mielenterveysongelman tai elämäntilannekriisin vuoksi. Keskustelujen avulla pyritään vahvistamaan perheenjäsenten keskinäistä vuorovaikutusta ja löytämään yhteinen ymmärrys muuttuneesta perhetilanteesta. Tapaamiset toteutetaan eri kokoonpanoilla, vanhempia ja lapsia tavataan yhdessä ja erikseen.

Perheintervention tavoitteena on:

 • Tukea vanhempien mahdollisuuksia toimia vanhempina ja rohkaista vanhempia keskustelemaan yhdessä lasten kanssa muuttuneesta perheen tilanteesta
 • Auttaa vanhempia tunnistamaan lapsen tämänhetkiset tarpeet ja hakemaan apua, jos ongelmia ilmenee
 • Tukea lasten sosiaalista elämää perheen ulkopuolelle
 • Auttaa perheenjäseniä tunnistamaan erilaisia tunteitaan ja keskustelemaan niistä
 • Tukea perheenjäseniä suunnittelemaan tulevaisuuttaan

 

Kysy hinnoista nonna.vee@me.com