VALIKKO

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan yhdessä keinoja joilla asiakas oppii paremmin ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään. Terapiatyöskentely on aina hyvin käytännön läheistä ja arkeen sidottua. Kognitiivisen psykoterapian perusajatus on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja tuottavat tietynlaista toimintaa käytännössä. Terapian perustavoitteena on lisätä mielen joustavuutta ja löytää uusia toimivampia toimintatapoja jotka helpottavat elämää.

www.kognitiivinenpsykoterapia.fi

 

TIETOISUUSTAIDOT

Psykoterapialla ja tietoisuustaidoilla on samanlaiset päämäärät: lisätä ymmärrystä mielen toiminnasta ja vähentää inhimillistä kärsimystä. Länsimainen aivotutkimus on tuottanut tietoa mindfulness  – harjoittelun vaikutuksista hyvinvoinnin edistäjänä ja kärsimyksen vähentäjänä.

Tietoisuustaitojen, tietoisen läsnäolon, mindfulnessin , avulla halutaan luoda toimiva suhde mielen kanssa, välttelemättä mitään tai  takertumatta mihinkään:

  • ystävystytään mieleen, hyväksytään asiat ympärillämme
  • opitaan tunnistamaan miten arviointi, ennakkoluulot ja itsekeskeisyys tuottavat meille kärsimystä
  • opitaan elämään tässä hetkessä, tarttumaan jokaiseen ainutlaatuiseen hetkeen